Schindler Stahl Heiser AS
Forsiden
Om oss
Kontakt oss
English
Vedlikehold
Landbasert Heis
Skipsheiser
Offshoreheiser
Reservedeler
Produkter
Kvalitetsystem
Jobbe for oss
Logg inn
Velkommen til Schindler Stahl Heiser

Siden 1957 har vi installert i overkant av 4000 heiser i Norge, både landbaserte heiser, skips- og ferge heiser og på oljeplatformer i nordsjøen.

På disse sidene vil du finne mer informasjon om selskapet, våre produkter og tjenester samt andre aktuelle forhold.

Aktuelt

- Tips til driftsansvarlig for heis Les mer

- Stahl har levert heisene til Nesttunvannet  Les mer

- Stahl har levert heisene til Behind Living  Les mer

- Schindler flyr med solceller Les mer

 
 
Utviklet av Bysant AS
  [Du står her: Vedlikehold]

Stahl Heisservice

Hvorfor Vedlikeholdsavtale?

Sikkerhet: Heisanlegget skal regelmessig ha forebyggende vedlikehold og ettersyn. Plan og bygningsloven pålegger at vedlikehold blir utført av kvalifisert personell. Byggeforskriftene gir veiledning om vedlikeholdsintervaller for de ulike bygg og heistyper. 

 Vi tilbyr:

·        Valg mellom forskjellige serviceprogrammer med sikte på optimal driftsøkonomi.

·        Rask tilgang på reservedeler

·        Kort ventetid ved service og driftsstans

·        Driftsgjennomgang og anbefalinger basert på loggede hendelser på heisen

·        24-timers nødtelefon 

 

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud eller om nærmere informasjon 

Driftsøkonomi: Erfaringsmessig vil det riktige forebyggende vedlikehold gi lavest samlede driftskostnader over tid.

Stabilitet: Korrekt gjennomført vedlikehold og utskiftning av slitedeler gjør heisen stabil og problemfri uten unødvendige stans.  

Stahl Heisservice er et serviceprogram som er tilpasset den enkelte kundes behov basert på kundens ønsker og krav, heistype, heisens bruksmønster og gjeldende lover og forskrifter.

 

Stahl Heisservice fokuserer på problemfri drift og at heisen har god driftsøkonomi over tid for heiseier.