Schindler Stahl Heiser AS
Forsiden
Om oss
Kontakt oss
English
Vedlikehold
Produkter
Kvalitetsystem
Jobbe for oss
Logg inn
Velkommen til Schindler Stahl Heiser

Siden 1957 har vi installert i overkant av 4000 heiser i Norge, både landbaserte heiser, skips- og ferge heiser og på oljeplatformer i nordsjøen.

På disse sidene vil du finne mer informasjon om selskapet, våre produkter og tjenester samt andre aktuelle forhold.

Aktuelt

- Tips til driftsansvarlig for heis Les mer

- Stahl har levert heisene til Nesttunvannet  Les mer

- Stahl har levert heisene til Behind Living  Les mer

- Schindler flyr med solceller Les mer

 
 
Utviklet av Bysant AS
  [Du står her: Om oss /Policy]

Policy

Schindler Stahl Heiser skal være markedets mest pålitelige leverandør av heiser til land, skip og offshore. Våre produkter omfatter utvikling, installasjon og vedlikehold av heiser. Kvalitet skal oppnås ved at vi har et system som er enhetlig , lettfattelig, effektivt og synlig for våre ansatte, kunder og leverandører. 

Selskapets styringssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2008 og heisdirektivet 95/16/EF.

Det skal fokuseres på eksterne og interne krav til styring innenfor markedsføring, salg, planlegging, utførelse, økonomi og IT ved gjennomføring av alle oppdrag som vi påtar oss.

Gjennom vårt styringssystem  skal vi synliggjøre at vi kan tilfredsstille våre kunders krav med hensyn til tekniske løsninger, kommunikasjon, organisatoriske forhold, innkjøp, logistikk og utførelse av oppdragene. Vi skal systematisk gjennomføre forbedringstiltak som er nødvendige for å tilfredsstille disse krav.

Kundenes krav og forventninger til oss skal alltid ha største oppmerksomhet for å opprettholde vår posisjon i markedet. Dette innebærer at alle ansatte skal vie kundene største oppmerksomhet ved hurtig respons på alle områder, god service og en proaktiv holdning og ydmykhet i forhold til kundenes krav. For å følge opp disse forhold har Stahl etablert et styringssystem som beskriver bedriftens viktigste prosesser.  

Styringssystemet er delt inn i:

                *Ledelsesprosesser

                *Hovedprosesser

                *Støtteprosesser

 

Gjennom bedriftens intranett er styringssystemet tilgjengelig for medarbeiderne og ansvarlig for de ulike prosessene framgår. Det er etablert målepunkter for de ulike prosessene der det foretas regelmessige målinger.

 

Bruk av ny teknologi og et nært samarbeide med brukere og leverandører skal være med på å sikre at våre produkter og tjenester skal være de beste innenfor heis.

Kvalitet er et grunnelement i  Schindler Stahl Heiser hvor det er viktig å  gjøre jobben riktig første gang.

 

Daglig leder

Jan Henrik Skjelbred

Bergen  26. august 2008