Schindler Stahl Heiser AS
Forsiden
Om oss
Kontakt oss
English
Vedlikehold
Produkter
Kvalitetsystem
Jobbe for oss
Logg inn
Velkommen til Schindler Stahl Heiser

Siden 1957 har vi installert i overkant av 4000 heiser i Norge, både landbaserte heiser, skips- og ferge heiser og på oljeplatformer i nordsjøen.

På disse sidene vil du finne mer informasjon om selskapet, våre produkter og tjenester samt andre aktuelle forhold.

Aktuelt

- Tips til driftsansvarlig for heis Les mer

- Stahl har levert heisene til Nesttunvannet  Les mer

- Stahl har levert heisene til Behind Living  Les mer

- Schindler flyr med solceller Les mer

 
 
Utviklet av Bysant AS
  [Du står her: Vedlikehold/Offshoreheiser]

Vedlikehold offshoreheiser

Stahl Heisers Servicesystem for offshoreheiser  

Stahl Heiser har siden tidlig på 1980-tallet vært markedsleder i forbindelse med tilsyn og ettersyn av heiser offshore med en betydelig aktivitet i Nordsjøen


Ose-C-wire
 

Stahl er Schindler konsernets kompetansesenter for heisløsninger offshore og imøtekommer kravet om ISO-sertifisering også ved offshore- arbeider.  Vi kan også tilby heispasserkurs for operatørselskapenes plattformpersonell med sikte på best mulig håndtering av daglig tilsyn og ettersyn samt forebygging av ulykker.

SHS

SHS Login

 

SHS (Stahl Heisers Servicesystem) er et internetbasert datasystem som holder orden på medgåtte ressurser til forebyggende og korrektivt vedlikehold.

Dette gir god kontroll over vedlikehold og kostnader forbundet med vedlikehold. 

SHS inneholder blant annet en elektronisk delekatalog og gir vårt vedlikeholdspersonell mest mulig korrekt informasjon om reservedeler og varianter.

 

SHS er et levende system som blir fortløpende oppdatert i tråd med det løpende vedlikehold.  Systemet gir god informasjon til plattformens tilsynspersonell om heisenes vedlikehold.

 

 

Heispasserkurs
ir plattformens egne tilsynspersoner kompetanse til best mulig håndtering av daglig tilsyn og ettersyn samt forebygging av ulykker.
 
 
Med bakgrunn i vår lange fartstid i offshoremarkedet har Stahl Heiser hatt anledning til å bygge opp og beholde kompetanse over tid.
Basert på denne kompetanse, vår kjennskap til de enkelte plattformer og kunnskap om gjeldende lover og forskrifter kan vi derfor tilby HEISPASSERKURS for plattformenes tilsynspersonell.
 
Formålet med kurset er å gi tilsynspersonellet kompetanse til best mulig håndtering av daglig tilsyn og ettersyn samt forebygging av ulykker.
Over tid vil dette være med på å gi rimeligere vedlikehold på heisene samt større sikkerhet på plattformene.
 
Kurset avholdes i Stahls lokaler på Midttun i Bergen eller på et for kunden mer sentralt eller hensiktsmessig sted.
 
Kontakt oss for nærmere informasjon.