Schindler Stahl Heiser AS
Forsiden
Om oss
Kontakt oss
English
Vedlikehold
Produkter
Kvalitetsystem
Jobbe for oss
Logg inn
Velkommen til Schindler Stahl Heiser

Siden 1957 har vi installert i overkant av 4000 heiser i Norge, både landbaserte heiser, skips- og ferge heiser og på oljeplatformer i nordsjøen.

På disse sidene vil du finne mer informasjon om selskapet, våre produkter og tjenester samt andre aktuelle forhold.

Aktuelt

- Tips til driftsansvarlig for heis Les mer

- Stahl har levert heisene til Nesttunvannet  Les mer

- Stahl har levert heisene til Behind Living  Les mer

- Schindler flyr med solceller Les mer

 
 
Utviklet av Bysant AS
  [Du står her: Vedlikehold/Landbasert Heis/Nødtelefon]

Nødtelefon i Heis

24 timer i døgnet

Med tilgang på 24-timers vaktsentral kan våre kunder være trygge på at uansett når på døgnet det skulle oppstå en heisstans vil folk som er i heisen oppnå kontakt med vaktsentralen og bli hjulpet ut på kort tid. Nødhjelp bør overlates til fagfolk slik at man  - i tillegg til å redde folk ut av en heis som står - unngår unødig skade på heisen som senere krever kostbar reperasjon. 

 

I Norge, så er det heiseier (byggets eier) som har det fulle ansvar for heisens sikkerhet. I det ansvaret inngår å sørge for ettersyn og fortløpende service og vedlikehold. Norge har periodisk tilsyn gjennom Norsk heiskontroll som skal ivareta at heiser er i sikkerhets messig stand. Rapport utarbeides over mangler som må utbedres. Om mangler er graverende stenges heisen av. Det er videre påkrevet føring av loggbok over alle heisstopp, servicebesøk, moderniseringer og denne logg følger heisen.

Du kan lese mer om regelverket her: Regelverk

 

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud eller om nærmere informasjon.