Schindler Stahl Heiser AS
Forsiden
Om oss
Kontakt oss
English
Vedlikehold
Produkter
Kvalitetsystem
Kvalitetsystemet
ISO9001 - System
HMS
Jobbe for oss
Logg inn
Velkommen til Schindler Stahl Heiser

Siden 1957 har vi installert i overkant av 4000 heiser i Norge, både landbaserte heiser, skips- og ferge heiser og på oljeplatformer i nordsjøen.

På disse sidene vil du finne mer informasjon om selskapet, våre produkter og tjenester samt andre aktuelle forhold.

Aktuelt

- Tips til driftsansvarlig for heis Les mer

- Stahl har levert heisene til Nesttunvannet  Les mer

- Stahl har levert heisene til Behind Living  Les mer

- Schindler flyr med solceller Les mer

 
 
Utviklet av Bysant AS
  [Du står her: Kvalitetsystem]

Kvalitetsystemet

Om QA-systemet   

Det Norske Veritas gjennomfører halvårlige kvalitetsrevisjoner av våre prosesser og prosedyrer.

Stahl har alltid lagt stor vekt på kvalitet i de produkter som selges og de tjenester som ytes.  For å formalisere dette ytterligere besluttet selskapet å bli sertifisert etter kvalitetsstandarden NS-EN ISO-9001.

 

 

I juni 1997 ble selskapet sertifisert gjennom akkrediterings- selskapet DOVRE.  Følgende områder er sertifisert:

·         Utvikling og design

·         Markedsføring

·         Innkjøp

·         Installasjon

·         Service og reperasjon av heiser

 

Senere ble det aktuelt å sertifiseres også etter EU’s heisdirektiv ( 95/16/EF ).

Det Norske Veritas er akkreditert til å kunne sertifisere også etter heisdirektivet.

I oktober 2000 ble Stahl  - som første norske selskap - sertifisert i henhold til EU’s heisdirektiv gjennom Det Norske Veritas.

Dette innebærer at vi i tillegg til ovenstående også er sertifisert til å kunne utføre:

      ·    Sluttkontroll på heisinstallasjon

 Fra å ha introdusert et tradisjonelt prosedyreorientert kvalitets- system har vi oppgradert vårt system til å være prosessorientert i henhold til ISO-standarden.

 Følgende prosesser beskrives:

      ·        Ledelsesprosesser

      ·        Hovedprosesser

      ·        Støtteprosesser 

Stahl er i dag sertifisert etter standarden NS-EN ISO9001:2008. 

For å vedlikeholde og forbedre våre produkter og tjenester, samt vår arbeidsmetode, gjennomføres årlig et betydelig antall interne kvalitetsrevisjoner av vårt eget kvalitetspersonell.  I tillegg gjennomfører Det Norske Veritas halvårlige kvalitetsrevisjoner av våre prosesser og prosedyrer. 

Kvalitetssertifikatet er gyldig for en gitt periode.  En resertifisering må gjennomføres for å videreføre det.  Stahls kvalitetssertifikatet er gyldig frem til 12. juni 2015.