Schindler Stahl Heiser AS
Forsiden
Om oss
Kontakt oss
English
Vedlikehold
Produkter
Landbasert heis
Skipsheiser
Offshoreheiser
Kvalitetsystem
Jobbe for oss
Logg inn
Velkommen til Schindler Stahl Heiser

Siden 1957 har vi installert i overkant av 4000 heiser i Norge, både landbaserte heiser, skips- og ferge heiser og på oljeplatformer i nordsjøen.

På disse sidene vil du finne mer informasjon om selskapet, våre produkter og tjenester samt andre aktuelle forhold.

Aktuelt

- Tips til driftsansvarlig for heis Les mer

- Stahl har levert heisene til Nesttunvannet  Les mer

- Stahl har levert heisene til Behind Living  Les mer

- Schindler flyr med solceller Les mer

 
 
Utviklet av Bysant AS
  [Du står her: Kvalitetsystem]

Kvalitetsystemet

Om QA-systemet   

Det Norske Veritas gjennomfører halvårlige kvalitetsrevisjoner av våre prosesser og prosedyrer.

Stahl har alltid lagt stor vekt på kvalitet i de produkter som selges og de tjenester som ytes.  For å formalisere dette ytterligere besluttet selskapet å bli sertifisert etter kvalitetsstandarden NS-EN ISO-9001.

 

 

I juni 1997 ble selskapet sertifisert gjennom akkrediterings- selskapet DOVRE.  Følgende områder er sertifisert:

·         Utvikling og design

·         Markedsføring

·         Innkjøp

·         Installasjon

·         Service og reperasjon av heiser

 

Senere ble det aktuelt å sertifiseres også etter EU’s heisdirektiv ( 95/16/EF ).

Det Norske Veritas er akkreditert til å kunne sertifisere også etter heisdirektivet.

I oktober 2000 ble Stahl  - som første norske selskap - sertifisert i henhold til EU’s heisdirektiv gjennom Det Norske Veritas.

Dette innebærer at vi i tillegg til ovenstående også er sertifisert til å kunne utføre:

      ·    Sluttkontroll på heisinstallasjon

 Fra å ha introdusert et tradisjonelt prosedyreorientert kvalitets- system har vi oppgradert vårt system til å være prosessorientert i henhold til ISO-standarden.

 Følgende prosesser beskrives:

      ·        Ledelsesprosesser

      ·        Hovedprosesser

      ·        Støtteprosesser 

Stahl er i dag sertifisert etter standarden NS-EN ISO9001:2008. 

For å vedlikeholde og forbedre våre produkter og tjenester, samt vår arbeidsmetode, gjennomføres årlig et betydelig antall interne kvalitetsrevisjoner av vårt eget kvalitetspersonell.  I tillegg gjennomfører Det Norske Veritas halvårlige kvalitetsrevisjoner av våre prosesser og prosedyrer. 

Kvalitetssertifikatet er gyldig for en gitt periode.  En resertifisering må gjennomføres for å videreføre det.  Stahls kvalitetssertifikatet er gyldig frem til 12. juni 2015.